Vitajte na stránke SVU – Spoločnosť pre vedy a umenia Bratislava

Spoločnosť pre vedy a umenia (SVU) je medzinárodná nezisková organizácia spájajúca priaznivcov českých a slovenských intelektuálov vo svete. Centrála spoločnosti sídli vo Washingtone, D.C., USA (Czechoslovak Society of Arts and Sciences).

Naša miestna skupina v Bratislave „SVU Bratislava“  (SVU-BA) je súčasťou Vedeckých spoločností pri SAV (Slovenskej akadémii vied). Združuje odborníkov z rôznych vedeckých a umeleckých disciplín za účelom vzájomného medziodborového poznávania a edukácie verejnosti. Súčasne má cez vianočné umelecké koncerty i charitatívny rozmer.

SVU-BA mala tú česť spoluorganizovať dva Svetové kongresy SVU v Bratislave – 19. kongres v roku 1998 a 28. kongres v 20016;  https://www.svu2000.org/meetings-conferences/